Ege Üniversitesi Televizyonu

Ege Üniversitesi Televizyonu, Ege Üniversitesi’nin ürettiği bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif bilginin İzmir, Türkiye ve tüm dünya ile paylaşılması yönünde atılmış önemli bir adımdır. Nüfusu elli bini aşan kampüsü ile aynı zamanda bir şehir olarak tanımlayabileceğimiz Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi TV ile kampüs içi etkileşimi arttırmanın yanısıra Ege Üniversitesi’nde üretilen bilgiyi İzmir’e, Türkiye’ye ve dünyaya taşmayı amaçlamaktadır. Ege Üniversitesi TV’de birbirinden kaliteli programların yanısıra, üniversitede gerçekleşen çeşitli etkinlikleri de zaman zaman canlı olarak yayınlamaktadır. Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin hazırladığı programları karasal antende VHF 11. kanaldan ve www.tv.ege.edu.tr/canliyayin adresinden takip edebilirsiniz. Yayınlanan programları yeniden izlemek için web sitemizin programlar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İletişim Bilgileri: Tel: (232) 390 43 45, e-posta: tv@mail.ege.edu.tr.

 

Tarihçe

Ege Üniversitesi Televizyonunun temelleri 1984 yılında atılmıştır. Ege Üniversitesi Senatosu’nun 05.07.1984 tarihi ve 41/5 sayılı kararı ile tıp fakültesinde özellikle stajyer öğrencilerin bilgi ve görgülerini doyurucu bir biçimde arttırmak amacıyla Kapalı Devre Televizyon Yayın-Dökümantasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması oy birliği ile karara bağlanmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu 13.08.1984 tarih E.Ö/07.04.004/2743-010050 sayılı yazısı ile yukarıdaki öneriyi 25.07.1984 tarihinde Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması şeklinde karara bağladığını bildirmiştir.

Merkezin kurulmasından itibaren tıp fakültesi bünyesinde eğitim filmleri hazırlanmaya başlanmıştır.
Odyovizüel Uygulama ve Araştrma Merkez’nin isteği ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nün onayı ile 1984 yılında Radyo Televizyon Yüksek Kurulu Başkanlığı’na yapılan başvuru, yüksek kurulun 23.10.1984 gün ve 84/35 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 4/e maddesi uyarınca 01.08.1985 tarihinde E.Ü. Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne E.Ü. Hastanesi, Bilgisayar Merkezi, Fen-Mühendislik Fakültesi mahalinde eğitim ve güvenlik amacıyla kapalı devre televizyon kurma ve işletme izni verilmiştir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler ve bu gelişmelerin sonucunda Ege Üniversitesi’nin artan ve çeşitlenen ihtiyaçlarına yanıt verebilmek ve genişleyen çalışma alanlarında daha verimli araştırmalar yapılabilmesi amacıyla Ege Üniversitesi Senatosunun 08.05.2001 tarihli kararı ve 22.07.2001 tarihli Resmi Gazete’de merkezin yönetmeliğinin yayınlanmasıyla Ege Üniversitesi Odyovizüel Uygulama ve Araştırma Merkezi, faaliyetlerini oluşturulan yeni yapı içinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTAM) adıyla yürütmeye başlamıştır.
BİTAM’ın girişimiyle 26 Kasım 2011 tarihinde Ege Üniversitesi Radyosu ilk kez FM bandı 100.8 MHZ’de yayına başlamış ve yayınlarını 2003 yılının başına kadar BİTAM’ın Ege Üniversitesi Hastanesi’ndeki stüdyosundan sürdürmüştür. Bu tarihten sonra yayınlarını İletişim Fakültesi’nden sürdürmeye başlayan radyo 2009 yılında yeni bir yapılanmadan geçirilmiştir. 2009 yılında BİTAM, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ve İletişim Fakültesi’nin ortak çalışmasıyla Ege Üniversitesi Öğrenci Köyünde bulunan bugünkü stüdyolarına taşınan Ege Üniversitesi Radyosu Radyo Ege Kampüs, Ege Üniversitesi Televizyonu’nun yayınlarına başlamasında itici gücü oluşturmuştur.
2011 yılında Ege Üniversitesi Televizyonu’nun kurulması çalışmaları Rektör Prof. Dr. Candeğer Yılmaz’ın direktifiyle başlamış ve koordinasyon BİTAM tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

Künye

Ege Üniversitesi TV Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun (Ege Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Fazıl Apaydın (Ege Üniversitesi TV Genel Koordinatörü)
Prof. Dr. Müge Elden (İletişim Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Konca Yumlu (İletişim Fakültesi Radyo, TV, Sinema Bölümü)

Ege Üniversitesi TV İdari Yapılanması

Genel Koordinatör: Prof. Dr. Fazıl Apaydın (fazil.apaydin@ege.edu.tr)
Genel Koordinatör Yardımcısı ve Teknik Koordinatör: Uzm. Yiğit Açık (yigit.acik@ege.edu.tr)
Haber Koordinatörü: Uzm. Levent Konuş (levent.konus@ege.edu.tr)
Program Koordinatörü: Yasemin Kuleyin (yasemin.kuleyin@ege.edu.tr)
Halkla İlişkiler Koordinatörü: Öğr. Gör. Yeliz Tuna (yeliz.tuna@ege.edu.tr)
Müzik Koordinatörü: Öğr. Gör. Levent Uslu (levent.uslu@ege.edu.tr)